R35617- rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení

Číslo jednací: 12027-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. listopadu 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve Zlíně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 377.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon