R35315 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10247-3/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Červený Kostelec (katastrální území Červený Kostelec), na ulici Náchodská, u nemovitosti č. p. 820 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Metropolitní optická síť Červený Kostelec - 2. etapa", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon