R35215 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10246-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kuřim (katastrální území Kuřim), na ulici Na Zahrádkách, u nemovitosti  č. p. 779 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 315 a středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 1. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 375.24 KB

Obsah

Sdílejte