R35015 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10238-3/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Statenice (katastrální území Statenice), na ulici v Lukách, u domu č. p. 77, na parcele č. 214/4 zemní práce v souvislosti s realizací stavby rodinného domu v obci Statenice, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 369.73 KB

Obsah

Sdílejte