R34317 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 09081-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, v přesně nezjištěné době v září roku 2016 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v elektroměrovém rozvaděči odstranil plomby z elektroměrové desky umístěné v elektroměrovém rozvaděči a z přívodu hlavního jističe 3x 25 A vyvedl z každé fáze vodič mimo měřicí zařízení, kterým byla napájena elektrická trouba v kuchyni a splašková kanalizace, v důsledku čehož odebíral neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 616.97 KB

Obsah

Sdílejte