R34119 – rozhodnutí k porušení zákazu provádění činností v ochranném pásmu distribuční trafostanice

Číslo jednací: 09146-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8, písm. d) energetického zákona odstavil na manipulační ploše v ochranném pásmu distribuční trafostanice motorové vozidlo, a tím porušil zákaz provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 26. 10. 2019

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 298.34 KB

Obsah

Sdílejte