R34117 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 11427-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. listopadu 2016, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, prostřednictvím zemního stroje zemní práce spočívající v hloubení výkopu pro uložení kanalizační přípojky, při kterých došlo k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 431.14 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon