R34116 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08346-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. června 2016 v obci Vřesina, zemní práce, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu plynárenského zařízení či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 455.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon