R33318 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu podzemního vedení bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

Číslo jednací: 02354-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z vědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. b) a c) energetického zákona prováděl bez souhlasu vlastníka elektrických zařízení zemní práce, při kterých poškodil dva kabely, čímž porušil zákaz provádět v ochranném pásmu podzemního vedení bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 286.55 KB

Obsah

Sdílejte