R33317 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10791-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 328.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon