R33316 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08278-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době v lednu 2016 v obci Doksy, v hlavní domovní pojistkové skříni nacházející se u obvodové zdi v blízkosti vstupních dveří do nedokončené stavby rodinného domu, připojil bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, a tímto způsobem zajistil napájení elektrických spotřebičů, čímž porušil zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 507.09 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon