R31515 – rozhodnutí k opakovanému nezajištění přístupu k měřícímu zařízení na odběrném místě, provozovateli distribuční soustavy za účelem demontáže zařízení po ukončení smluvního vztahu

Číslo jednací: 09756/2015-ERU

Účastnice řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. c) energetického zákona, v době ode dne 7. února 2014 do dne 11. března 2014 opakovaně nezajistila přístup k měřícímu zařízení na odběrném místě, provozovateli distribuční soustavy za účelem demontáže zařízení po ukončení smluvního vztahu, v důsledku čehož následně vědomě neoprávněně odebírala plyn, dopustila správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. g) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 295.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon