R30917 – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout součinnost při umožnění přístupu k měřicímu zařízení

Číslo jednací: 04598-3/2017-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze  spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. q) energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 6 energetického zákona dne 5. října 2016 a dne 2. listopadu 2016 neumožnila provozovateli distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení, přestože byla o povinnosti poskytnout součinnost při umožnění přístupu k měřicímu zařízení prokazatelně informována.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 399.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon