R30015 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 09011/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. listopadu 2013 v přízemí bytového domu, vnikl do elektrického rozvaděče v místnosti označené „Hlavní rozvodna elektro", v elektrickém rozvaděči odstranil zajišťovací plombu krytu krabice typu KP 01, kryt sejmul, uvnitř této krabice propojil za pomocí svorek rozpojené přívodní vodiče označené CY 10 s vývodními vodiči, a tímto způsobem zajistil napájení elektroinstalace v bytě č. 15, čímž porušil zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon