R29118 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu veškeré činnosti tak, aby nedošlo k ohrožení zařízení elektrizační soustavy

Datum

Číslo jednací: 03400-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy činnost, v důsledku které došlo k zemnímu spojení a následnému zranění osob elektrickým proudem.

Informace o účastníkovi řízení:      

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 14. 11. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1013.46 KB

Obsah

Sdílejte