R28715 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností

Číslo jednací: 09213/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce související se stavbou rodinného domu, při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 443.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon