R28615 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu nadzemního vedení zařízení elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Datum

Číslo jednací: 08987/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. června 2014 v areálu čerpací stanice a přilehlé ubytovny v katastrální území Kokonín, odstranil zámek znemožňující neoprávněnou manipulaci s ovládací pákou úsekového vypínače nadzemního elektrického vedení o napětí 35 kV označeného US JN 5270 a poté uvedl ovládací páku úsekového vypínače do polohy vypnuto, čímž byla navazující část distribuční soustavy vyřazena z provozu, a tím došlo k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu nadzemního vedení zařízení elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 495.38 KB

Obsah

Sdílejte