R28117- rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 06774-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 31. ledna 2017 provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina tak, že odstranil plomby ze zákrytů elektroměrového rozvaděče a ze zákrytu ukončovací krabičky KP01, v ukončovací krabičce pak přívodní a odvodní fázové vodiče vodivě spojil překřížením, čímž umožnil odebírat neměřenou elektřinu v bytě.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 468.25 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon