R27919 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 03742-13/2018-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedla bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 940.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon