R26819 – rozhodnutí k nesplnění povinností držitele licence

Číslo jednací: 06987-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se jako držitel licence na výrobu elektřiny uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona nesplnil povinnost neprodleně oznámit změny podmínek pro udělení licence podle § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 8. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 607.39 KB

Obsah

Sdílejte