R26717 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 03040-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže neurčené době, nejpozději dne 14. října 2016 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož neoprávněně připojil elektrickou energii a neoprávněně odebíral elektrickou energii z neměřené části elektroinstalace.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 401.58 KB

Obsah

Sdílejte