R26718 - rozhodnutí k zákazu poškození energetických zařízení v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01205-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 9. listopadu 2017 při provádění zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení poškodil středotlakou plynovodní přípojku Dn 40, v důsledku čehož došlo k úniku plynu a k přerušení dodávky plynu 1 konečnému zákazníkovi, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení v ochranném pásmu i mimo ně.

Infromace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum naybtí právní moci: 10. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 120.48 KB

Obsah

Sdílejte