R26515 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08567-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Havířov, část města Prostřední Suchá, ulice Hornosušská 1083/35, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Odkanalizování části města Havířova – Prostřední Suchá, ul. Hornosušská a Protější", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 40 (dále jen „plynárenské zařízení"), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.59 KB

Obsah

Sdílejte