R26415 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08560-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce pro výstavbu kanalizace v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obcí Tišice, Chrást, Kozly, kdy při ručním provádění výkopových prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 651.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon