R26319 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Datum

Číslo jednací: 10215-9/2018-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedla bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 857.3 KB

Obsah

Sdílejte