R26314 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 11603-3/2014-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 1. prosince 2013 do dne 14. července 2014 v Ostravě – Zábřehu, Horymírově ul. 126, na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v rozvodné skříni umístěné na společné chodbě domu jednofázově napojil ze stoupací svorkovnice ve fázi L2 vodič Al o průřezu 4 mm2 a tento vodič vedl mimo instalované elektroměry do horní části rozvaděče a dále do bytu č. 16, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 739.75 KB

Obsah

Sdílejte