R26215 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08499/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hukvaldy, Dolní Sklenov u budovy č. p. 64 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí (krumpáče) k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 308.27 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon