R26121 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 05181-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že nesplnil povinnost stanovenou § 46 odst. 12 energetického zákona, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, když na pozemku náležejícímu k rekreační chatě kácel vzrostlý strom, který při pádu poškodil vodiče nadzemního elektrického vedení nízkého napětí, v důsledku čehož došlo k přerušení dodávky elektřiny koncovým odběratelům.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 215.79 KB

Obsah

Sdílejte