R26015 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 07954-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl dne 26. února 2015, zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že před měřicím zařízením, elektroměrem, propojil přívodní a odvodní fázový vodič o průřezu 4 mm, v důsledku čehož následně vědomě odebíral a umožnil odebírat z neměřené části elektřinu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 849.77 KB

Obsah

Sdílejte