R25715 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 07742-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím  že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době v únoru roku 2015, zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v hlavní domovní skříni na pojistky ve fázi L2 a L3 připojil fázové vodiče kabelu CYKY 4x 2,5 mm2, přičemž zelenožlutý vodič tohoto kabelu byl připojený na nulový můstek v hlavní domovní skříni a dále vedl pod elektroměrovou desku, kde byly tři vodiče fázové a jeden nulový spojeny svorkami s odvodními fázovými a nulovým vodičem, které vedly bez měření dále do domu, v důsledku čehož následně vědomě umožnil z neměřené části odebírat elektřinu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 852.69 KB

Obsah

Sdílejte