R25416 – rozhodnutí k zásahu porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06730-3/2016-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení před domem ručně zemní práce související s objednávkou na realizaci vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 428.67 KB

Obsah

Sdílejte