R25315 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07458/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne prováděl dne 2. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti se stavbou „Stařeč – Niva, rekonstrukce NN", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 358.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon