R25216 – rozhodnutí k neumožnění přístupů k měřícímu zařízení za účelem provedení kontroly

Číslo jednací: 06724-3/2016-ERU

Obviněná se tím, že jako zákazník v rozporu s ustanovením § 49 odst. 6 energetického zákona dne 24. července 2015 v přesně nezjištěné době, nejméně však od 7.30 do 8.00 hod., neumožnila provozovateli distribuční soustavy, společnosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 280 85 400, přístup k měřicím zařízením za účelem provedení kontroly pro tři odběrná místa, dopustila spáchání přestupku dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. p) energetického zákona z nedbalosti.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 20. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 773.45 KB

Obsah

Sdílejte