R24915 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07266-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Mikulovice u Znojma u nemovitosti č. p. 178 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV Mikulovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 329.93 KB

Obsah

Sdílejte