R24814 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10906-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Česká Bělá u domu č. p. 81 zemní práce v souvislosti se stavbou: „Česká Bělá, p. Caklová, přípojka knn do 50m", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí (krumpáče) k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 897.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon