R24619 – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Datum

Číslo jednací: 06288-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil změny podmínek pro udělení licence podle § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 9. 8. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 447.51 KB

Obsah

Sdílejte