R24517 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01370-4/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v zajišťovací krabičce nacházející se v elektroměrovém rozvaděči v domě provedl jednofázové spojení přívodních a odvodních vodičů, odkud byl elektrický proud veden do bytu č. 2, v důsledku čehož neoprávněně odebíral z neměřené části elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 384 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon