R24321 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 02963-7/2021-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslným jednáním dopustila tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona na odběrném místě provedla zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci:  23. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 250.89 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon