R02416 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00826-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nošovice u nemovitosti č. p. 248 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Oddílná kanalizace obcí Nošovice, Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 160/90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 365.46 KB

Obsah

Sdílejte