R23018 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06249-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z vědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Červená Voda (okres Ústí nad Orlicí) u nemovitosti č. p. 436, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlakého plynovodu PE DN 63) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7.8.2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 481.64 KB

Obsah

Sdílejte