R22417 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06412-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. července 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Markvartovice, v ulici Šilheřovická, u nemovitosti č. p. 177 práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace obce Markvartice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 678.1 KB

Obsah

Sdílejte