R22321 - rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 03610-7/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslným jednáním dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona na odběrném místě provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 29. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 254.06 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon