R26614 - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11740-3/2014-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Všechovice na domě č. p. 58 stavební úpravy související se zateplováním fasády rodinného domu, při kterých došlo prostřednictvím vrtačky k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 853.25 KB

Obsah

Sdílejte