R21721- rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 04912-10/2021-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f)energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že v odběrném místě provedla v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 9. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 239.46 KB

Obsah

Sdílejte