R20616 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 04006- 3 /2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době ode dne 10. září 2015 do dne 5. listopadu 2015 zásah na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že odstranil plombu a kryt zajišťovací krabice KP01 připojil v rozvaděči přívodní fázové vodiče k odvodovým fázovým vodičům, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 427 KB

Obsah

Sdílejte