Číslo jednací: 06077-7/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn.  KO-06077/2015-ERU zahájené dne 20. července 2015 vydáním příkazu o uložení pokuty ve smyslu ust. § 150 správního řádu s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 23. dubna 2015 v ochranném pásmu podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy zemní práce pomocí zemního stroje tak, že poškodil elektrický kabel AYKY 240 vedoucí od nízkonapěťového rozvaděče, čímž porušil zákaz poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.28 KB

Obsah

Sdílejte