R20514 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11506-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl 24. října 2013 v obci Pec pod Sněžkou u domu č. p. 17 – Chata Lokomotiva, zemní práce, kdy při ručním výkopu sondy pro určení přesné polohy plynárenského zařízení došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 888.07 KB

Obsah

Sdílejte