R19218 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11134-9/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době v roce 2016 provedl bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, v důsledku čehož v rekreační chatě odebíral neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 115.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon