R18715 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05473-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Braníškov u domu č. p. 67 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Braníškov – kanalizace a ČOV", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 682.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon