R17516 – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 05159-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence dle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu podmínek pro udělení licence podle ust. § a současně o změně nepředložil doklady a nepožádal Energetický regulační úřad o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 818.71 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon